ČERNÉ DÍRY

VE VESMÍRU

Zrod, život a smrt hvězd

Gravitační kolaps - největší katastrofa v přírodě

Černé díry - mosty do jiných vesmírů?

Přednáší: RNDr. Vojtěch Ullmann

Populárně-vědecká přednáška s diapozitivy o nejexotičtějších objektech ve vesmíru a o nevídaných jevech v jejich okolí je určena přemýšlivým lidem nejrůznějších profesí, věku a názorů. Je spojena s besedou o vzrušujících otázkách současné astrofyziky, kosmologie a filosofie.

   
Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu :
Gravitace ve fyzice Obecná teorie relativity Geometrie a topologie
Černé díry Relativistická kosmologie Unitární teorie pole
Antropický princip aneb kosmický Bůh
Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření
AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - Filosofie