Internet - publikace odborných materiálů


Způsoby publikace odborných materiálů
Každý, kde odborně pracuje v určitém oboru vědy, techniky nebo jiné oblasti, má na určitých etapách své práce potřebu či povinnost sdělit své poznatky, postřehy, výsledky výzkumu, načerpané vědomosti a pod., ostatním kolegům z oboru, odborné nebo i širší veřejnosti. A naopak zase používá odborných publikací jiných autorů jako zdroj poznatků, inspirací či srovnávání při své vlastní práci. Odborné publikace kromě toho mohou být zdrojem poučení, kultivace a rozšíření duševního obzoru i pro ostatní zájemce zabývající se třebas i úplně jinými oblastmi vědy, kultury, manuální práce - pro "hloubavé a přemýšlivé duše".
Odborné materiály lze prezentovat a publikovat čtyřmi základními způsoby:

Publikace odborných materiálů na INTERNETU
Zmíníme zde v bodech některé základní výhody a nevýhody prezentace odborných materiálů na Internetu.

Výhody:

Nevýhody:

Závěr - chvála Internetu
Celkové zhodnocení těchto bodů pro a proti, jakož i dalších okolností a zkušeností, však podle mého názoru vyznívá ve prospěch prezentací odborných materiálů na Internetu.
Znechucen a unaven neustálým handrkováním s recenzenty, oponenty a zákulisními intrikami, dávám v posledních letech přednost elektronické prezentaci odborných materiálů. Všechny opodstatněné a konstruktivní připomínky přitom vítám, rád o nich diskutuji a zohledňuji je při editacích a úpravách odborných materiálů; jsem však ušetřen povinnosti respektovat nekonstruktivní a neopodstatněné připomínky či osobně motivované invektivy a útoky.
Tak vznikly www-stránky "AstroNuklFyzika", na nichž je v elektronické formě zpracována řada publikací všech 4 druhů zmíněných výše, např.:

Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu - monografie, vš. učebnice
Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření - knižní pojednání, učební text
Antropický princip aneb kosmický Bůh - filosoficko-přírodovědná přednáška
Hudba: Indická Čínská Tibetská Japonská Pravoslavná Katolická Islámská
AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - Filosofie

RNDr. Vojtěch Ullmann