Chalupa pro pohodu a estetické povznesení

AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - Filosofie
Chalupa pro kulturní rekreaci Pergola, krb + udírna Japonská zahrada

Koncepce chalupy pro kulturní rekreaci


1. Úvod - motivace chalupaření
V současné době (jak se někdy říká "moderní" - či "postmoderní"?) plné shonu, ekologického, zvukového, světelného, informačního a především duševního (myšlenkového) "smogu", se mnoho lidí přirozeně snaží najít si nějaký způsob obrany před těmito stresujícími vlivy a nalezení fyzické i duševní rovnováhy. Někdo se věnuje cestování, turistice do přírody a do hor (mnohá místa jsou však turisty přelidněna z čehož pramení devastace přírodního prostředí), duchovním směrům a meditaci, řadě zálib a koníčků.

Jedním z těchto způsobů harmonizace životního stylu je chataření a chalupaření. Tento fenomém se začal u nás sporadicky objevovat již před 2.světovou válkou, avšak téměř masového rozvoje dosáhl v 60.-80.letech. Pro některé lokality se dalo dokonce říci, že se jede z "města činžáků do města chat"; vždy však záleží především na atmosféře vztahů s okolními sousedy-chataři. Od 90.let lze pozorovat částečný ústup od tohoto způsobu rekreace (a seberealizace), zapříčiněný jednak finančními a ekonomickými potížemi mnohých rodin, jednak masívní reklamou a showbysnysem ovlivňujícím životní styl - poklidný pobyt ve skromných podmínkách chaty či chalupy již není pro řadu lidí dostatečně "atraktivní".

Vyskytly se i některé kritiky chataření a chalupaření (často politicky motivované), podle nichž tento fenomén byl pouze únikem před "totalitní" společností do "ulity" chaty či chalupy, a v současné tržní společnosti již nemá opodstatnění - každý si má svou seberealizaci hledat v úspěšném podnikání od rána do večera a na takové "roupy" jako je chata nebo chalupa pak nemá čas; jednou či dvakrát do roka si může zaplatit přepychovou dovolenou třebas na opačném konci zeměkoule aby se pak před ostatními měl čím chlubit. Tato kritika může mít snad částečné opodstatnění pouze u té "snobské" sorty chatařů a chalupářů, kteří za nakradené peníze budují přepychové rezidence, kde pořádají mejdany a "párty", bez bližšího kontaktu s přírodou a lidmi v lokalitě kde tuto "chatu" nebo "chalupu" mají. Ve vztahu ke skutečným chatařům a chalupářům je však tato kritika naprosto neopodstatněná a neférová.

Skuteční chataři a chalupáři se této své zálibě a seberealizaci věnují z jednoznačně kladných pohnutek. Určitá část lidí se totiž naštěstí nechová otrocky jako "tržní automaty", nepodřizují všechno "ekonomice" a honbě za penězi, mají svůj osobitý životní styl do něhož patří hlubší vztah k přírodě a lidem určitého konkrétního místa, aktivně realizují své estetické cítění. Nemohou přece všichni "podnikat", "vydělávat" velké peníze a nechat si postavit nadstandardní dům v atraktivní lokalitě a tam se přestěhovat. To by každého ani netěšilo. Mnoho lidí chce vykonávat svou profesi kterou dobře ovládá a která je těší, bydlí ve městě na které je tato práce vázána, ale přitom mají vztah k určitému místu kde se buď narodili nebo tam mají své přátele či mají rádi tamnější přírodu. Někteří pak mají na venkově staré rodiče nebo příbuzné, které navštěvují a zároveň se starají o jejich dům a o zahradu.
V takové situaci byla v 70.letech i naše rodina. Pravidelně jsme jezdili do malé vesničky Bořenovice u Holešova, kde v rodném domku manželky žili její rodiče, již staršího věku. Spolu se švagrem a švagrovou jsme jim pomáhali v práci na velké zahradě. Ve vesnici končí silnice (dále pokračují jen polní cesty), takže je tam poměrně klid. S lidmi bydlícími ve vesnici jsme také velmi dobře vycházeli, takže jsme se rozhodli zde trvaleji "zakotvit" a vybudovat si nezávislé zázemí. Od tety bydlící na opačném konci dědiny jsme koupili malý domek (1+1) se zahradou, který jsme se rozhodli přebudovat na rekreační chalupu s možností trvalého bydlení (kterou bychom využili po odchodu do penze).

2. Řešení stylu chalupy
Když člověk začíná budovat či rekonstruovat chalupu, měl by se nejprve zamyslet a rozhodnout se o základním stylu této chalupy. Nabízí se řada možností, počínaje robustním "selským" stylem až k vysloveně modernistickému pojetí akcentujícímu komfort s futurologickým designem. Jak se chalupář nakonec rozhodne, záleží jistě na mnoha okolnostech, z nichž některé jsou subjektivní a náhodné (osobní vkus, inspirace ... , finanční možnosti, reklama .....). Chce-li se však rozhodnout dobře, je třeba zohlednit některé objektivní skutečnosti. První z nich je velikost chalupy a pozemku a její umístění. Jiný styl je adekvátní pro okraj města, jiný pro samotu nebo malou rázovitou vesnici.

Nejčastějším stylem venkovských chalup bývá selský styl s trámovými stropy, kachlovými kamny, prkennou podlahou, robustním dřevěným nábytkem, typickými rekvizitami jako jsou různé chomouty, máselnice, síta, cepy, díže na chlebové těsto, kola od vozů .... Tento styl se výborně hodí pro rozlehlejší chalupy, kde dříve bývalo zemědělské hospodářství. Chalupář mající k tomuto stylu vztah zde může vybudovat velmi pěkné a příjemné prostředí, vyvolávající pocit "starých poklidných časů" před érou technického rozvoje. Musí však počítat se značnými nároky na údržbu vlastní stavební části i pozemků, které obvykle k takové chalupě příslušejí.

Při rekonstrukci naší chalupy jsme zpočátku o tomto selském stylu též uvažovali, neboť pocházíme z venkova a v malém hospodářství jsme vyrůstali. Vzhledem k nevelkým rozměrům chalupy a okolního pozemku jsme však tento způsob nakonec opustili jako neadekvátní. Rozhodli jsme se postupně budovat naši chalupu ve stylu, kde bychom mohli uplatnit své estetické názory a kulturní orientaci (jak je popsáno níže).

Chalupa po rekonstrukci Chalupa v zimě večer

3. Technika rekonstrukce chalupy
Počáteční fáze rekonstrukce každé staré chalupy mají mnoho společných rysů :

4. Řešení interiéru, doplňky a dekorace
Po dokončení hrubých stavebních a rekonstrukční prací může začít důležitá etapa budování interiéru, který má vlastně největší vliv na to, jak se v chalupě cítíme. Po uvážení různých možností (zmíněných v odstavci 2) jsme interiér chalupy pojali a postupně vybudovali způsobem, který koresponduje s naší kulturní orientací a estetickým cítěním - s pojetím chalupy sloužící především pro kulturní rekreaci a zároveň jako protiváha zmodernizovaného městského životního stylu.

Nábytek, osvětlení
Velmi zjednodušeně řečeno by se provedení interiéru dalo označit za "mírně starožitný" styl s východními (orientálními) prvky. Nejsme ortodoxními zastánci "čistých" stylů. Jen malá část nábytku je skutečně "starožitná" datem své výroby, většina je vyrobena později se zachováním stylu, popř. vlastnoručně rekonstruovaná či upravená.


Příjemné stylové osvětlení v obytných místnostech chalupy je dosahováno čínskými vyřezávanými dřevěnými lampičkami, na jejichž sklech jsou ručně malované taoistické motivy. Na obr. vpravo je doutnavkový svícen.

Svítidla v interiéru jsou většinou tradiční čínské provenience, malované taoistickými motivy, s regulovatelnou úrovní jasu pro dosažení intimního osvětlení.

Průchod mezi jídelnou a knihovnou s krbem

Garniže nad okny a vstupy jsou vyřezávané (vlastnoručně vyrobené), s tvarovanými dekoračními tkaninami a krajkami. Na zdech a sloupech jsou zavěšeny svícny z černěného kovu. Na stolcích, skříňkách a knihovnách jsou umístěny olejové "Aladinovy" lampičky.

 
Čínské čajové nádobí v jídelně  

Na stěnách jsou kromě několika obrázků, vyřezávaných poliček a jiných dřevěných doplňků, zavěšeny indické gobelíny, s ručně vyšívanými hiduistickými motivy z korálků.

Podkrovní pokoj - pohled od ložnice Jídelna o vánocích

Knihovna-krb, poslech hudby
Naše filosofická, kulturní a estetická orientace se projevuje především ve dvou oblastech - knihy a hudba. Na chalupě máme značně obsáhlou sbírku knih (včetně starých tisků), zatím bohužel ne příliš uspořádanou. Tématicky se jedná především o knihy o přírodě (řada obrazových publikací a atlasů), národopisu, filosofii, teologii (např. misály, bible), historii atd.
Na CD, kazetách a minidiscích máme obsáhlou fonotéku hudby symfonické, duchovní (mše, oratoria, gregoriánský chorál, liturgická hudba
pravoslavná), tradiční hudby indické, čínské, japonské, islámské ...

Knihovna s krbem, kde se poslouchá hudba - pohled od krbu směrem k jídelně

Elektroakustická aparatura
Pro pokud možno co nejdokonalejší poslech hudby (a nahrávání) je instalována výkonná elektroakustická aparatura složená z kvalitních komponentů propojených analogovými a digitálními vstupy a výstupy. Obsahuje: receiver se výkonným zesilovačem zapojeným na 6 reproduktorů včetně subwooferu (syst
ém Dolby Surround Prologic), kazetový magnetofon (se 3 hlavami, 3 motory a s kalibrací předmagnetizace), CD přehrávač , minidikový rekordér/přehrávač a digitální ekvalizér.

Kromě tohoto "velkého" elektroakustického systému je na chalupě používána "minivěž" CHC-CL5MD (na obrázku vpravo) obsahující v kompaktní formě rozhlasový tuner, kazetový magnetofon, CD přehrávač (s měničem na 3 CD) a minidisk. Je ideálním prostředkem pro běžný poslech nahrávek ze všech běžných typů médií; její výhodou je snadná a rychlá obsluha bez nutnosti znát vlastnosti a propojení jednotlivých komponentů.

Přepínací skříňka umožňující přepnout stereofonní signál z libovolného elektroakustického zdroje nezávisle do libovolného poslechové místa (místnosti).

Poslech hudby či literárních pořadů se děje ponejvíce v místnosti označované jako "knihovna-krb", kde je elektroakustická aparatura umístěna a kde jsou i "kolem dokola" rozmístěny reproduktory systému Dolby Surround Prologic umožňující prostorový poslech hudby. Zde je (zvláště v zimních měsících u hořícího krbu) velmi pěkný poslech např. varhaní a duchovní hudby, ale i tradiční hudby čínské, indické, japonské. Rozvod stereofonního signálu je však pomocí speciální přepínací skříňky (viz obr.) realizován i do všech ostatních místností v přízemí a podkroví, kde jsou umístěny vždy dva reproduktory - jídelny, kuchyně, ložnice, obývacího pokoje, dětského pokoje, koupelny a venkovního prostoru s terasou, dvorem a pergolou. V letních měsících posloucháme převážně z venkovních reproduktorů; hudba z oblasti Tichomoří, Jižní Ameriky, Řecka, Španělska, či hudba meditační, se výborně hodí k pohodovému posezení u venkovního krbu a udírny pod pergolou. Při posezení s přáteli u vína pak přijde ke slovu i folklorní hudba z jižní Moravy....

Schody na zahradu v zimě Čínská lampička na dvoře


Radost z pobytu na chalupě mají i oba psi - Edina (vlevo- slaví narozeniny) a Betina (vpravo).

je lépe vidět z fotografií, než ze slovního popisu - další budou doplněny
...............
............

Kliknout:
5. Zahrada, krb, udírna, pergola ...

Po celé zahradě je rozvedeno osvětlení a zásuvky. Lavička s lampiony
Dvůr (atrium) za chalupou (nyní je zde japonská zahrada) Naše věrná kamarádka Edina na japonské zahrádce.
Maloval: Zach Bolinger
Dvůr - atrium - chalupy bylo proměněno na japonskou zahradu

Kliknout:
6. Japonská zahrada
.................

Pergola, krb + udírna Japonská zahrada Chalupa pro kulturní rekreaci
Hudba: Indická Čínská Tibetská Japonská Pravoslavná Katolická Islámská
Antropický princip aneb kosmický Bůh | Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu
AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - Filosofie

Vojtěch Ullmann