h1{font-size:18px;}

Nešťastný Irák

Americká válka proti Iráku

Letmý nástin historického pozadí
Irák je stát v oblasti jihozápadní Asie
(zvané též Střední východ), ležící na území historické Mezopotámie mezi řekami Eufrat a Tigris. Od 6.tisíciletí př.n.l. tam vzniklo několik starověkých civilizací (Sumerské, Babylonské, Chetitské, Chaldejské, Perské). V 6.století Mezopotámii ovládli muslimští Arabové, tehdy vznikl název "Irák". Ve 13.stol. se však Iráku na více než 200 let zmocnila Mongolská říše; mongolsklé hordy tehdy povraždili v Bagdádu (který byl v té době jedním z největších měst na světě) několik set tisíc obyvatel.
   V 15.stol. pak území Iráku na dlouhou dobu ovládla Osmanská říše. Během 1.světové války, kdy se osmanská říše rozpadala, obsadila území Iráku Británie. V r.1932 byla vyhlášena nezávislost a vzniklo Irácké království.
   V r.1958 proběhl politický převrat, který zrušil monarchii a vyhlásil republiku
(avšak islám byl ustanoven státním náboženstvím). V r.1968 se vedení ujala strana Baas (arabská socialistická strana). Došlo ke znárodnění ropných společností, čímž stát Irák zbohatl příjmy z ropy. Mohl tak podporovat rozvoj školství, zdravotnictví, bytové výstavby, zvyšovala se životní úroveň. V r.1979 se prezidentem stal Saddam Husain, který se v předchozích 10 letech velmi zasloužil o rozvoj Iráku, ze kterého vybudoval moderní sekulární stát s vyspělým průmyslem, školstvím a zdravotnictvím, relativně dobrou životní úrovní. Byl zde téměř eliminován islámský fundamentalismus a terorismus. S.Husain propagoval vzdělání a rovná práva žen, budování přehrad a zavlažování. Irák se tak stal nejrozvinutější arabskou zemí.
   Velká obliba S Husaina mezi obyvateli však částečně přerostla v kult osobnosti. Husain to "neunesl" s začal se chovat autoritativně a despoticky
(odstraňování svých protivníků), jak je to ostatně zvykem u většiny vládců v celém arabském regionu... Koncem 70.let se začaly zhoršovat politické vztahy s okolními státy (často, ale ne vždy, vinou Iráku). V r.1980 začala válka mezi Irákem a Íránem, odůvodňovaná zabránění šíření islámského fundamentalismu a "svaté války", propagované íránskými představiteli. Írán byl však příliš "velké sousto" a vleklá válka trvající víc jak 8 let, vedle velkých obětí na životech, Irák velmi vyčerpala a finančně zruinovala.
   Největší chybou S.Husaina pak byla invaze a obsazení sousedního Kuwaitu v srpnu 1990 kvůli sporům o naftová pole na jihu Iráku při hranicích s Kuwaitem. To vyvolalo válku, při které USA se spojenci poprve vojensky napadly Irák a porazily jeho vojska v Kuwaitu. Zemřelo přitom asi 200 000 vojáků, další desítky tisíc civilistů byly obětmi brutálního amerického bombardování iráckého území. Malá slabá země se mnohonásobné přesile nebyla schopna bránit
(irácká armáda snad stačila na okolní arabské státy, nikoli na světové mocnosti)...

Americká válka proti Iráku - lživé záminky, likvidace demokracie, nástup terorismu
Po r.2000, zejména po velkém teroristickém útoku 21.září 2001, se USA vytasily s propagandistickými tvrzeními o nebezpečí z Iráku, který údajně vlastní zbraně hromadného ničení
(chemické, jaderné). Do Iráku byly vyslány inspekční skupiny, ale nic nenašly... Ani tvrzení o podpoře terorismu se nazakládalo na pravdě (vedle prezidenta G.Bushe tyto záměrně lživé informace oficiálně proklamoval především tehdejší ministr zahraničí USA C.Powell). Přesto se tato vymyšlená propagandistická tvrzení stala, s podporou masmédií, záminkou k agresi.
   V březnu 2003 začala invaze asi 300 000 vojáků USA (a částečně Británie) do Iráku. Bez větších problémů obsadili do poloviny dubna celé území Iráku, včetně Bagdádu. V prosinci byl zajat i bývalý prezident S.Husain; byl předán do rukou jeho odpůrců, kteří ho podle očekávání popravili
(- ve skutečnosti zavraždili). Po okupaci Iráku se ukázaly především dvě skutečnosti :
1. Definitivně se prokázala nepravdivost informací o zbraních hromadného ničení a o podílu Iráku na terorismu.
2. Teprve okupace Iráku a odstranění S.Husaina nastartovaly vlnu náboženských bojů a terorismu, který předtím v Iráku prakticky neexistoval...

Před pár desítkami let prosperující Irák tak byl vržen do náboženských nesvárů, nepřátelství, vraždění, terorismu, společenského a hospodářského úpadku...

Toto jsem napsal asi 14 dní před vypuknutím války proti Iráku :
   Přes všechnu propagandu a jednostranné informace jsem přesvědčen, že to co se chystá je nespravedlivá agresivní válka silnějšího proti mnohem slabšímu, s tragickým dopadem na pokojné civilní obyvatele. Žádné zakázané zbraně hromadného ničení v Iráku nejsou (ostatně ani inspekce je neprokázaly), z Iráku nepocházejí žádné teroristické aktivity ani odtud není exportován islámský fundamentalismus. Je více zemí, kde jsou bohužel přinejmenším stejně problematické vlády (např. Saudská Arábie, odkud navíc částečně vyšly zločinné teroristické akce v USA), nebo které se vyzbrojují zbraněmi hromadného ničení (např. Pákistán). Těm to však hladce prochází - světovládné kruhy měří "dvojím metrem" podle svých zákulisních zájmů, jak se ostatně ukázalo před časem v hanebné agresi USA a některých jejich "spojenců" proti mírumilovné a nevyzbrojené Jugoslávii (viz "Agrese proti Jugoslávii").
   Je mi jasné, že taková "minizemička" jako je naše nemůže fakticky nijak ovlivnit mašinérii velmocí. Přesto však se mne z morálního hlediska dotýkají a urážejí některé postoje našich představitelů (vyjádřené např. v hanebných válečnických výrocích Havla či Tvrdíka - lidi tohoto druhu by měli nastoupit do první linie v boji "muže proti muži", pak by možná mluvili jinak !).
   V této otázce mne příjemně překvapilo Německo a Francie, jejichž vlády si patrně více váží mínění svých občanů, navzdory velmi těsné politické vazbě na USA. A masové demonstrace v Anglii i samotných USA také o něčem vypovídají… Naše "rektoskopie" silným "spojencům" je tradiční, ale ani v dobách "normalizace" nesahala tak daleko, že bychom třebas vysílali nějaké jednotky po boku SSSR do Afgánistánu. (Ostatně, kdyby v té době nebyla poražena tehdejší vláda v Afganistánu a s pomocí USA nebyli vyzbrojeni islámští fundamentalisté, nestal by se Afganistán jednou z opěrných zemí terorismu.)
   Něco jiného by bylo, kdyby naši vojáci pomáhali v obranné válce proti agresorovi, nebo byli nositeli mírových či humanitárních misí - to bych byl "všemi deseti" pro, bez ohledu na finanční stránku. Nevím, jaké závazky máme v rámci NATO (do něhož jsme bez referenda vstoupili). Pokud v rámci těchto mechanismů budou některé naše vojenské jednotky začleněny do připravovaných vojenských operací, mělo by to podle mého názoru být aspoň částečně morálně vyváženo nějakým prohlášením, memorandem či diplomatickou aktivitou proti válečnému prosazování velmocenských zájmů a ve prospěch mírového řešení tohoto politického sporu; aby bylo zřejmé, že ani u nás se ne všichni dají tupě zmanipulovat masmédii a že řada lidí je schopna se na věci dívat objektivně a utvořit si svůj nezávislý názor založený na humanismu a toleranci.

Americká válka proti Iráku = válečný zločin

Neschvalujme zlo !

Řekněme své rozhodné NE agresi proti suverénní zemi a americkému vraždění nevinných lidí v Iráku !

Nevěřme jednostranné tendenční propagandě

----------------------------------------------
Nynější vláda v USA, která je v rukou nezodpovědné skupiny usilující o světovládu, představuje velké nebezpečí pro demokratický vývoj ve světě. V historii sice neplatí žádné "kdyby"; je však pravděpodobné, že kdyby se v USA nedostal k moci nynější málo osvícený prezident a jeho skupina (snad se tak stalo i volebním podvodem), nýbrž jeho demokratický protikandidát A.Gore, nedošlo by ani k tragickému teroristickému útoku 11.září v New Yorku, ani k ještě tragičtější vendetě USA proti nevinným lidem na opačném konci světa!

Následně se ke mně dostala petice "Nikoli naším jménem", kterou jsem spolu s několika spolupracovníky z našeho oddělení ihned podepsal (je zajímavé, že se ji neodvážil podepsat ani jeden z lékařů a dalších kolegů vysokoškoláků - i to něco vypovídá o situaci mezi naší inteligencí ....).

Antropický princip aneb kosmický Bůh
Věda a víra Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu Krby, udírny, pergoly
Hudba: Indická Čínská Tibetská Japonská Pravoslavná Katolická Islámská
AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - Filosofie

Vojtěch Ullmann