Pan učitel Jáchym


Pan učitel František Jáchym ( 25.7.1906 v Jindřichově Hradci, V 3.12.1985 v Konici) byl patrně nejvýraznější učitelskou osobností, která působila v Konici a okolí v celé poválečné historii . V Konici a okolí učil více než 50 let a pozitivní stopa jeho vědomostí i morálního odkazu dosud tkví v myslích mnoha tisíců bývalých žáků, kteří v letech jeho působení prošli Základní školou v Konici. A leccos z toho podvědomě předávají dál, dalším generacím...
  Pana učitele Františka Jáchyma bych mohl stručně charakterizovat touto větou, s níž budou jistě souhlasit všichni, kdo ho blíže poznali:

Pan učitel Jáchym byl typ moudrého a vzdělaného učitele, charismatická osobnost slučující ušlechtilé snahy někdejšího národního obrození s exaktním myšlením moderní doby.

Frant. Jáchym byl mým nejlepším a nejmilovanějším učitelem, který mne ve školních letech nejen hodně naučil, ale výrazně ovlivnil i mé etické a společenské postoje. Ještě předtím, než byl v 8. a 9. třídě mým učitelem matematiky a fyziky, jsem jej poznal jako vedoucího radiokroužku, který se pod jeho vedením stal nejlepším v okrese. Já jsem v té době dělal své prvé nesmělé pokusy z oblasti elektřiny, kterým právě metodické vedení učitele Jáchyma (spolu s praktickými radami radiotechnika Ladislava Zbořila, bohužel předčasně zesnulého) dalo směr, který vyústil nejen ve velmi dobrou erudici v elektronice (konstrukce vysílačky, elektroakustika jako celoživotní záliba), ale posléze i ve studium fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy University (MFF UK) v Praze a volbě tohoto oboru jako mého povolání.

Pokusy tvořily základ výkladu fyziky Škola na náměstí v Konici - hlavní působiště učitele Jáchyma

V rovině přírodovědného poznání zastával pan učitel Jáchym názor o vyváženosti teorie a praxe - bez praxe (experimentu a pozorování) nemůže vzniknout správná teorie; výsledky pozorování a experimentů může správně interpretovat, začlenit a zobecnit teorie. Na úrovni výuky a jejího uplatnění v životě však upřednostňoval praxi. Jeho kredo lze vystihnout příslovím "Šedivá je teorie, zelený strom života", či "Špetka praxe vydá za tunu teorie". Jeho metodicky skvěle připravené experimenty uchvátily nejen zájemce, ale i ty žáky, kteří k technickým a exaktním předmětům nijak neinklinovali.

Kromě rozsáhlých znalostí a zkušeností uč. Jáchyma v technických oborech si zasloužily obdiv i jeho znalosti o přírodě, zeměpisu, astronomii (vedl svého času i astronomický kroužek) a celkový kulturní rozhled - byl velmi dobrým znalcem klasické a folklorní hudby, což dovedl uplatnit i v hodinách hudební výchovy. Spravoval též malou meteorologickou stanici v uličce nad "Spínačkou".
  Pana učitele Jáchyma jsem pravidelně navštěvoval i mnoho let po skončení školy, kdy byl již v penzi a já studoval MFF UK, i později když jsem již vykonával své povolání fyzika; až do konce jeho života. Pana učitele vzrušovaly významné přírodovědecké objevy zvláště v oblasti astrofyziky - teorie černých děr a zakřiveného prostoročasu, či kosmologie - vznik a vývoj vesmíru, velký třesk. Škoda, že se již nedožil vydání monografie "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu", kterou jsem tehdy právě dokončoval. Panu učiteli Jáchymovi by nepochybně udělala radost i filosoficko-přírodovědná práce "Antropický princip aneb kosmický Bůh", k níž by měl jistě řadu podnětných připomínek a vlastních postřehů. Vždy jsme si pěkně pohovořili "od srdce k srdci" nejen o naší oblíbené fyzice, astronomii (relativita, černé díry, kosmologie), elektrodynamice a radiotechnice, ale i o hudbě či filosofii a životě vůbec.

Vojta Ullmann , vděčný žák pana učitele Jáchyma

Antropický princip aneb kosmický Bůh
Věda a víra Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu Krby, udírny, pergoly
Hudba: Indická Čínská Tibetská Japonská Pravoslavná Katolická Islámská
AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - Filosofie

Městské kulturní středisko Konice + skupina bývalých žáků ZŠ v Konici si dovolují uspořádat

VZPOMÍNKOVÝ VEČER

při příležitosti 100 let od narození nezapomenutelného učitele

FRANTIŠKA JÁCHYMA ,

který se bude konat v sobotu
25.11.2006 od 17.hod. v sále kulturního střediska na zámku v Konici

P r o g r a m :

1. František Jáchym a jeho učitelské, odborné a kulturní působení na Konicku
(Eva Antlová)

2. Matematika, fyzika a radiotechnika v pojetí Františka Jáchyma
(Jan Grepl, Vojtěch Ullmann, Václav Matějka)

3. Fyzikálně-filosofická přednáška
V E S M Í R :
Teorie relativity, astrofyzika, kosmologie - a my lidé
(Vojtěch Ullmann, fyzik)

4. Co nám pan učitel Jáchym dal do osobního a profesního života
- osobní vzpomínky bývalých žáků -

5. Diskuse, vzpomínky, přátelské posezení, volná debata.

Zveme všechny, kteří znali a měli rádi učitele Jáchyma, jakož i ostatní zájemce o matematiku, fyziku a krásy a tajemství přírody a vesmíru!

Za pořadatele: Eva Antlová , Vojtěch Ullmann , Miroslava Hlavová