Společenské názory a postoje - proč jsou u lidí tak rozdílné ?


Názory a postoje
Příslušníci našeho druhu zvaného homo sapiens mají do značné míry podobné či stejné biologické rysy stavby těla a biochemické pochody v našich organismech. Rovněž základní neurobiologické procesy v našem mozku jsou založeny na stejných mechanismech elektro-chemického přenosu signálů a fungování neuronálních sítí. I psychomotorické funkce proto máme všichni zhruba stejné. Avšak názory lidí na vzájemné vztahy, fungování a uspořádání lidské společnosti, se často diametrálně liší.
  Pokusme se stručně zamyslet, jaké faktory a okolnosti ovlivňují mezilidské vztahy, naši společenskou orientaci, názory a postoje :

Závěr - snažme se o objektivní názory, moudrá stanoviska a jednání
Pro některé lidi může být obtížné oprostit se od malichernosti, egoismu, nenávisti, "černobílého" vidění, elitářské povýšenosti, názorů které se právě "nosí". Avšak stojí zato "zapracovat nad sebou" a objektivně se zamyslet - abychom nebyli opovržení-hodnými jedinci kteří pro nikoho nic dobrého neudělají a šíří kolem sebe nenávist a rozpory. Ale stali se moudrými lidmi s objektivními a tolerantními názory, kterých si ostatní budou vážit nikoli ze strachu, patolízalství a závisti, ale pro lidské kvality... Jedině takový přístup může být součástí pravého lidského štěstí..!..

Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu - jak funguje vesmír ?
Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření - ve vědě, technologiích, medicíně
Antropický princip aneb kosmický Bůh - filosoficko-přírodovědná přednáška o životě ve vesmíru
Věda a náboženství - soulad či protiklad ?
Hudba: Indická Čínská Tibetská Japonská Pravoslavná Katolická Islámská
AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - Filosofie

RNDr. Vojtěch Ullmann
fyzik