RNDr. Vojtěch Ullmann
- fotografie, příroda, elektroakustika, hudba, chalupa -


V tomto oddíle "AstroNuklFyziky" jsou obsaženy informace o autorových zájmech a aktivitách mimo profesní oblast fyziky a nukleární medicíny:

Elektronika ,

Krásy přírody - fotografie
Hudba: Indická Čínská Tibetská Japonská Pravoslavná Katolická Islámská
Chalupa pro kulturní rekreaci Pergola, krb + udírna , zahrada

Fotografie , Příroda, atd.

O těchto zajímavých věcech bych se chtěl podělit s lidmi podobných zálib - budu rád, když jim z toho něco bude užitečné a uvítám též jejich zkušenosti, z nichž se rád poučím...

Jsem též zastámcem prostého a poklidného života - s niterným vztahem k přírodě, s láskou a sounáležitostí k dobrým lidem, radosti z krásy přírody - zachytil jsem to v popisu jednotlivých období "roku na venkově", jak si něj vzpomínám ze svého rodiště:

Poezie života na venkově .


Osobní poznámky :

Poměrné zastoupení profesionální práce a ostatních aktivit (záliby, koníčky, kultura) je u každého velmi individuální. Nemusí to příliš souviset ani s druhem povolání a navíc struktura zájmů se mnohdy mění v průběhu času. Já jsem vždy patřil k těm, co mají řadu různých zájmů a zálib, přičemž některé z nich jsem provozoval se značnou intenzitou a nasazením, srovnatelným s profesní prací. Ono se to někdy dá docela dobře skloubit. Mám tři permanentní záliby volně související s mým povoláním:

Zájem o přírodu ve vší její rozmanitosti podle mého názoru rozšiřuje a zpestřuje exaktní chápání fyzikálních zákonitostí. Příroda je navíc zabydlena mimo jiné i lidmi; zajímá mne proto i etnografie a folkloristika. Poznávání zvyků a tradic lidí v nejrůznějších končinách může obohatit náš život - můžeme si z toho vzít leccos pěkného (viz též "Poezie života na venkově").

Fotografie je mou permanentní zálibou. Fotografuji hlavně přírodu - různá lesní zákoutí, nálady světel a stínů, přírodní detaily. Snažím se ukázat, že i ve zdánlivě obyčejných a všedních věcech (kolem kterých se často chodí nevšímavě), jako je kapka rosy, vločka sněhu, spadlý list, jinovatka v trávě, je mnoho působivé krásy - Krásy přírody - fotografie.
Fotografické znalosti a dovednosti jsem kromě toho často využil i v odborné práci - sám jsem si připravoval diapozitivy na přednášky či obrázky do publikací.

S fyzikou a jejími aplikacemi dosti těsně souvisí i má záliba v elektronice a elektroakustice. Ve školních a studentských letech jsem byl radioamatérem (z čehož mi dosud zůstala záliba "lovit v éteru" různé vzdálené a exotické stanice), zkonstruoval jsem podle vlastních návrhů řadu drobnějších přístrojů. Zabýval jsem se nahráváním zvuku na magnetofon (nyní na minidisk) - byly to jednak zvuky z přírody, hlavně však z různých zdrojů nahrávky hudby i literárních děl. Mám poměrně rozsáhlou fonotéku nahrávek nejen hudebních, ale i literárních a dramatických - např. všechny hry Shakespearovy, Moliérovy, většinu děl od J.K.Tyla, L.N.Tolstého, J.Verna, F.M.Dostojevského, A.Jiráska, E.A.Poea, N.S.Turgeněva, V.K.Klicpery, K.Paustovského, C.Goldoniho,... a mnoho dalších.

Má hudební fonotéka obsahuje především:

..............
.....................


Krásy přírody - fotografie
Antropický princip aneb kosmický Bůh
Věda a víra Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu Krby, udírny, pergoly
Hudba: Indická Čínská Tibetská Japonská Pravoslavná Katolická Islámská
AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - Filosofie

Vojtěch Ullmann